LOGO INCARD NOIR.png

Open banking od wielu lat gości na salonach FinTechu. Nic dziwnego, że w Code & Pepper często mierzymy się z wyzwaniami z tego obszaru.

Obecnie wspieramy Incard, firmę z UK w stworzeniu aplikacji płatniczej dla branży e-commerce.

Jest to aplikacja mobilna, dzięki której influencerzy i mali przedsiębiorcy mogą zarządzać swoimi kontami bankowymi, obsługiwać wielowalutowe rachunki płatnicze oraz wystawiać faktury w ramach jednego produktu.

Platforma umożliwia również monitorowanie budżetów w wykorzystywanych aplikacjach, które wspierają marketing i rozwój firmy. Przydatna do tego jest opcja generowania raportów, które znacznie ułatwiają analizę zysków i strat.

Projekt bez tytułu-2.png

Technologie w projekcie

Front-end

Typescript_logo_2020.svg

TypeScript

react_d135fe8923.png

React

next.js.png

Next.js

recoil.svg

Recoil

formik.png

Formik

Back-end

nodejs_a5905f5547.svg

Node.js

aws_fc13ff9052.png

AWS

MongoDB_Logo.svg.png

MongoDB

postgresql.webp

PostgreSQL

Nasz wkład w projekt

Dołączyliśmy do projektu w fazie MVP. Na początku współpracy odpowiadaliśmy za stworzenie front-endu aplikacji webowej. W tym celu zdecydowaliśmy się skorzystać z Next.js, Storybook’a oraz React Query. Zoptymalizowaliśmy aplikację pod kątem SEO. Z czasem nasz zespół zaczął pracować również nad back-endem projektu.

Obecnie pracujemy nad soft launch'em dla wybranej grupy użytkowników biznesowych. Kończymy pracę związane z przeniesieniem infrastruktury na AWS oraz rozwojem panelu zarządzania dla supportu i monitoringu.

Cały czas testujemy integrację z Open Bankingiem, wdrażamy system subskrypcji i optymalizujemy architekturę mikroserwisową.

incard-view_app.png

Przed nami kolejne wyzwania

Za chwilę wypuścimy na rynek pierwszą wersję aplikacji. W najbliższym czasie planujemy skupić się na użytkownikach B2B, by dać im możliwość przechowywania sald w trzech podstawowych walutach, konwersję walut oraz opcję zamawiania kart kredytowych.

Aktualnie produkt dostępny jest tylko w UK, ale planujemy wejść na inne, europejskie rynki.

Czekają na nas wyzwania związane z integracjami — procesy KYC (know your customer), KYB (know your business) i Forex exchange.

Budowane przez nas API będzie używane w systemach transakcyjnych VISA, co wiąże się z konkretnymi wymogami co do czasu odpowiedzi niektórych endpointów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ile osób zatrudnia Incard?

Jaki jest przewidziany czas trwania projektu?

Jakie doświadczenie mają programiści w tym zespole?

Jakie są godziny pracy zespołu?

Czy przewidziane są wyjazdy do klienta?