pelago_logo_2.png

Jesteśmy uzależnieni od pisania dobrego kodu i nie zamierzamy z tym walczyć, ale… mówimy stanowcze nie innym nałogom.

W grudniu 2021 r. zdecydowaliśmy się dołączyć do zespołu Pelago (znanego wcześniej jako Quit Genius) i wspólnie rozwijać pierwszą na świecie cyfrową klinikę leczenia uzależnień.

Aplikacja pomaga wyjść z nałogu alkoholowego, nikotynowego i narkotykowego. Rozwiązanie jest oparte o terapię poznawczo-behawioralną, wspomaganą lekami MAT. Terapeuta i pacjent pozostają ze sobą w regularnym kontakcie, a dostęp do aplikacji daje im możliwość korzystania z terapii z dowolnego miejsca na Ziemi. Dodatkowe funkcjonalności dostarczają użytkownikom treści wspierające ich walkę z chorobą.

Poznaj produkt

Nasz wkład w projekt

Projekt pisany jest w TypeScript, jako aplikacja cloud-native, w architekturze serverless. Korzystamy z rozwiązań AWS, serwisów Cognito, DynamoDB, RDS, Lambd, SNS, SQS i EventBridge. Nasz zespół odpowiada za rozwój backendu pisanego w Node.js. Frontend rozwijamy w Angularze, z planem całkowitego przejścia na React, przy wykoryzstaniu Amazon Chime SDK i GraphQL.

W ostatnim czasie zwiększyliśmy ilość metod / typów współdzielonych bibliotek i poprawiliśmy deployment kodu poprzez automatyczną instalację wspólnych bibliotek (CircleCI).

W celu zapewniania jakości piszemy testy e2e, przy użyciu Cypress’a. Są one połączone z systemem do zarządzania test cases / test plans Zephyr. Zespół QA wykorzystuje synthetic testy w DataDog oraz testy manualne. Dążymy do wdrożenia continuous delivery, dlatego zwiększamy pokrycie kodu testami. Mierzymy je przy pomocy plugin’u cypress-coverage.

Technologie w projekcie

Back-end

nodejs_a41b408c38.png

Node.js

aws_2cd92394f3.svg

AWS

Front-end

Angular_full_color_logo.svg.png

Angular

react_d135fe8923.png

React

QA

2893aede23f01bfcbd2319326bc96a6ed0524eba759745ed6d73405a3a8b67a8.png

Postman

cypress-io-logo-round.png

Cypress

Atmosfera w projekcie

Zespół Pelago jest otwarty na nasze pomysły. Bierzemy udział w dyskusjach o potrzebach biznesowych i w konsultacjach technologicznych, a mimo to nie jesteśmy przeciążeni nadmiarem spotkań. W projekcie panuje duża kultura pracy — dobra komunikacja, brak stresu i presji w przypadku przedłużającego się czasu na realizację zadań.

Zrzut ekranu 2022-07-20 o 13.41.26.png

Nad czym pracujemy?

Obecnie skupiamy się głównie nad poprawą zadowolenia medyków i konsultantów, korzystających z platformy Pelago.

Pracowaliśmy nad usprawnieniem działania aplikacji, wdrożyliśmy dodatkowe metryki oraz stworzyliśmy narzędzia do walidacji danych. Wprowadziliśmy MFA, przy zastosowaniu istniejących rozwiązań Cognito. Poprawiliśmy wydajność procesu autoryzacji przez rozpoznawanie grup użytkowników. Opracowaliśmy sposób na lepszą aktualizację danych, dzięki czemu ośrodki medyczne zyskały możliwość wglądu do całej historii leczenia pacjenta. Wszystko to dało nam możliwość tworzenia dodatkowych statystyk.

Dużą zmianą było wdrożenie dostawcy rozmów online i systemu umawiania spotkań z lekarzem.

Z produktu korzystają również pracodawcy, którzy proponują swoim pracownikom aplikację Pelago jako benefit. Dla tych klientów rozwijaliśmy automatyzację procesu rejestracji nowych użytkowników, z pominięciem weryfikacji uprawnień przez Customer Managerów. Wprowadziliśmy też automatyzację procesu bilingowania klientów biznesowych.

Od strony infrastruktury obniżyliśmy koszt środowisk oraz wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenia. Wprowadziliśmy szereg zmian w Terraform. Zwiększyliśmy ilość metod / typów współdzielonych bibliotek i poprawiliśmy deployment kodu poprzez automatyczną instalację wspólnych bibliotek (CircleCI).

Przed nami kolejne wyzwania

Cały czas pracujemy nad procesem rejestracji użytkowników. Zależy nam, żeby flow zapisu na terapie było szybkie i intuicyjne. Wystąpienie błędu lub utrudniona rejestracja po stronie aplikacji może wpływać na decyzję osoby uzależnionej o podjęciu terapii.

Pracujemy też nad większym wsparciem osób uzależnionych od kilku używek oraz tych, którzy zakończyli już podstawowe leczenie, ale nadal wymagają opieki.

W zakresie QA zamierzamy skupić się na aplikacji mobilnej, rozwijanej na platformie iOS i Android. Czeka nas wdrożenie automatyzacji testów, a co za tym wybór frameworka.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ile osób zatrudnia Pelago?

Jakie doświadczenie mają programiści w tym zespole?

Jakie są godziny pracy zespołu?

Jaki jest przewidywany czas trwania projektu?

Kto jest odpowiedzialny za pisanie testów?

Jak została zorganizowana komunikacja zespołu z klientem?

Czy przewidziane są wyjazdy do klienta?

Poznaj inne projekty

Nazwa projektu
originalph2.jpeg

Patchwork Health

CT.webp

Covertree

lusid.png

Lusid

Pelago

moojo.jpeg

Moojo

incard3.png

Incard

GaiaLens2.png

GaiaLens

surein-logo.png

SureIn

starglobal.png

Star Global

Vaticle

Sohar Health