pelago_logo_2.png

Jesteśmy uzależnieni od pisania dobrego kodu i nie zamierzamy z tym walczyć, ale innym nałogom mówimy stanowcze NIE!

Jak to robimy?

Od 2021 roku wspieramy Pelago, w tworzeniu pierwszej na świecie cyfrowej klinki uzależnień. Aplikacja pomaga wyjść z nałogu alkoholowego i opioidowego. Rozwiązanie jest oparte o terapię poznawczo-behawioralną, która jest wspomagana farmakologicznie.

Pelago to kompleksowa platformę obejmująca dwie aplikacje mobilne (iOS, Android), panel administracyjny w formie aplikacji webowej oraz stronę internetową, która służy do onboardingu nowych użytkowników, wraz z różnymi interfejsami programistycznymi (API).

Dzięki tym rozwiązaniom terapeuta i pacjent są ze sobą w stałym kontakcie, a dostęp do aplikacji daje im możliwość korzystania z terapii z dowolnego miejsca na Ziemi.

Poznaj produkt

Nasz wkład w projekt

Pracowaliśmy nad usprawnieniem produktu od strony user experience (szczególnie lekarzy i konsultantów). Dzięki wdrożeniu odpowiednich narzędzi migracja danych z placówek medycznych stała się procesem łatwym i przyjemnym. Medycy otrzymali możliwość tworzenia statystyk, które są dla nich dodatkowym źródłem informacji na temat podjętych form leczenia.

Nasi programiści odpowiadali także za dostosowanie produktu do uwarunkowań prawnych. W tym zakresie wdrażaliśmy nowego dostawcę spotkań online i zewnętrzny system umawiania wizyt. Rozwijaliśmy funkcje transkrypcji rozmów i generowania na ich podstawie notatek, co pozwala terapeutom tworzyć szczegółową dokumentację medyczną online.

Dla użytkowników stworzyliśmy nowe ścieżki terapii. Wprowadzono dwuetapowy proces logowania i uprościliśmy go. Cały czas są zbierane informacje na temat użytkowników oraz możliwości leczeniem osób, które mają problem z większą ilością używek.

Z produktu korzystają również pracodawcy, którzy aplikację Pelago jako benefit pracowniczy. Dla tych klientów rozwijaliśmy automatyzację procesu rejestracji nowych użytkowników, z pominięciem weryfikacji uprawnień przez Customer Managerów. Wprowadziliśmy automatyzację procesu bilingowania klientów biznesowych.

Pracowaliśmy także nad obniżeniem kosztów środowisk i wdrożeniem dodatkowych zabezpieczeń w obszarze infrastruktury. Wprowadziliśmy szereg zmian w Terraform. Zwiększyliśmy ilość metod / typów współdzielonych bibliotek i poprawiliśmy deployment kodu poprzez automatyczną instalację wspólnych bibliotek (CircleCI).

W zakresie QA, przeprowadzamy testy manualne, eksploracyjne oraz automatyczne dla aplikacji mobilnych i webowych.

Technologie w projekcie

Back-end

nodejs_a41b408c38.png

Node.js

aws_2cd92394f3.svg

AWS

Terraform

mysql.svg

MySQL

DynamoDB

Front-end

Angular_full_color_logo.svg.png

Angular

react_d135fe8923.png

React

QA

jest.png

Jest

cypress-io-logo-round.png

Cypress

Appium

Atmosfera w projekcie

Bliska współpraca z zespołem developerskim, engineering managerem i zespołem sprzedaży, pozwala nam w pełni zrozumieć logikę biznesową i potrzeby produktu.

Udział w tym projekcie to gwarancja pracy w nowoczesnym stacku technologicznym — AWS serverless z użyciem lambd, budowanie skalowalnych rozwiązań dla branży Healthcare, z uwzględnieniem regulacji dotyczących przetwarzania wrażliwych danych medycznych. Pelago chętnie sięga po rozwiązania AI, dlatego programiści na co dzień korzystają z dostępnych narzędzi (m.in. Copilot).

Engineering Management jest otwarty na rozwój, co daje możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań. W projekcie panuje duża kultura pracy — dobra komunikacja, brak stresu i presji w przypadku przedłużającego się czasu na realizację zadań!

Zrzut ekranu 2024-02-7 o 13.27.00.png

Chcesz wiedzieć więcej?

Ile osób zatrudnia Pelago?

Jakie doświadczenie mają programiści w tym zespole?

Jakie są godziny pracy zespołu?

Jaki jest przewidywany czas trwania projektu?

Kto jest odpowiedzialny za pisanie testów?

Jak została zorganizowana komunikacja zespołu z klientem?

Czy przewidziane są wyjazdy do klienta?

Poznaj inne projekty

Nazwa projektu
originalph2.jpeg

Patchwork Health

CT.webp

Covertree

lusid.png

Lusid

Pelago

incard3.png

Incard

GaiaLens2.png

GaiaLens

surein-logo.png

SureIn

Logo (1).png

NDA Projekt

TPH Global