Sohar Health.svg

Jak za pomocą technologii wspierać osoby dotknięte chorobą psychiczną? Jak ułatwić im dostęp do specjalistów?

Z pomocą przychodzi Sohar Health – – firma, która tworzy aplikację, która sprawdza, czy posiadane przez pacjenta ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia chorób behawioralnych.

Obecnie produkt rozwijany jest na rynku USA, gdzie aż 60% kosztów leczenia finansowych jest przez sektor prywatny. Ze względu na zależności pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi, sprawdzenie polisy pacjenta przez placówki medyczne odbywa się przez call center. Proces ten znacznie opóźnia możliwość niesienia pomocy osobą potrzebującym.

W tym celu Sohar tworzy narzędzie, którego zadaniem jest odpytywanie API, dostępnych na rynku ubezpieczycieli o zakres polisy. Dzięki tej platformie lekarz otrzymuje zweryfikowaną i szybką informację na temat posiadanego przez pacjenta ubezpieczenia oraz wie, czy pokrywa ono koszty leczenia oraz terapii.

To rozwiązanie skraca czas i ryzyko kosztów po stronie osób potrzebujących wsparcia specjalistów.

Technologie w projekcie

Back-end

nodejs_a41b408c38.png

Node.js

Typescript_logo_2020.svg

TypeScript

aws_2cd92394f3.svg

AWS

Cognito

Terraform

EventBridge

mysql.svg

MySQL

Nasz wkład w projekt

Współpracę z Sohar Health rozpoczęliśmy w sierpniu 2023r. Produkt jest we wczesnej fazie MVP i firma dopiero buduje swój zespół. W projekt zaangażowaliśmy Node.js Developera, który pomoże tworzyć i rozwijać back-end platformy.

Plan rozwoju produktu

W najbliższym czasie firma chce doskonalić istniejące i tworzone przez siebie rozwiązania. W przyszłości zespół chce wprowadzić rozwiązania AI.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ile osób zatrudnia Sohar Health?

Jaki jest przewidywany czas trwania projektu?

Jakie są godziny pracy zespołu?

Czy są przewidziane wyjazdy do klienta?