Nad jakimi projektami pracujemy?

Do wyboru projektu podchodzimy jak do wyboru życiowego partnera. Unikamy relacji wątpliwych i krótkotrwałych. Znamy swoje możliwości i mamy wymagania, które dają nam szansę na szczęśliwy happy end.

Zasady realizacji projektów

Krótko i na temat

kod_48925e9778.svg

Technologie

Stawiamy na jasno określony tech stack, dlatego szukamy projektów, w których możemy go użyć. To technologie są decydującym kryterium przy podjęciu współpracy z nowym klientem.

unicorn_d983315f75.svg

Branża

Nasze serce bije najmocniej w stronę FinTech’u. Od czasu do czasu robimy skok w bok i wchodzimy w inne branże szczególnie, wtedy gdy czekają na nas ciekawe wyzwania!

24h_3b3745c2ff.svg

Współpraca

Do tanga trzeba dwojga, dlatego proces developemntu musi być dobrze przygotowany po obu stronach. O chemię w każdej relacji dba PM, który łączy świat technologii z biznesem.

Najważniejsze informacje

 1. Określony tech stack

  Współpraca z nami to obietnica rozwoju w jasno określonych technologiach. Dotrzymujemy danego słowa i pozyskujemy tylko te projekty, które są kompatybilne z naszymi umiejętnościami.

 2. Czas trwania projektu

  Stawiamy na długofalowe relacje, dlatego szukamy projektów, w których możemy rozgościć się na dłużej. Wyjątkiem od reguły jest czas ławki, kiedy pozwalamy sobie na krótkoterminowe zaangażowanie.

 3. Jeden model współpracy

  Wiemy, że kluczem do sukcesu jest zespół. Dlatego stawiamy na usługę Team Augmentation, w ramach której wspólnie z zespołem klienta rozwijamy większy produkt. Projekty rozliczamy na zasadzie time & material.

 4. Warunki współpracy

  Lubimy, gdy praca jest dobrze zorganizowana. Tego samego oczekujemy od naszych klientów. Szukamy projektów, w których proces produkcji oprogramowania jest już ustalony, a zakres prac dobrze zdefiniowany. Czas pracy dostosowany jest do naszej strefy czasowej i ustawowych polskich świąt.

 5. Ręka na pulsie

  Do każdego projektu przypisany jest Project Manager, który czuwa nad jakością współpracy. PM regularnie spotyka się z zespołem w ramach comiesięcznych spotkań 1-on-1 i sprawdza poziom zadowolenia naszych ludzi z projektu.

Polityka realizacji projektów

Odpowiednie technologie

Technologiczne potrzeby klienta są kompatybilne z naszym zestawem technologii

Odpowiednia wielkość prac

Klient ma odpowiednio duży zakres prac do zrealizowania:

 • min. 6 miesięcy pracy full-time - w przypadkach wymagających zatrudnienia przez C&P nowych osób
 • min. 1 miesiąc - jeśli w C&P są dostępni inżynierowie/-ki na tzw. “ławce”

Odpowiedni model rozliczeń

Realizujemy projekty rozliczane w modelu time & material

Odpowiednia organizacja procesu produkcji oprogramowania

Klient jest odpowiedzialny za organizację procesu produkcji oprogramowania lub przynajmniej jest odpowiedzialny za przygotowywanie/zarządzanie zakresem prac dla inżynierów/-ek. Idealnie, gdyby był zdolny do:

 • podejmowania decyzji w sprawie technologii / architektuy użytej w projekcie
 • podejmowania decyzji w sprawie organizacji/konfiguracji procesu deploymentu
 • wyboru metody (np. Scrum, Kanban) i zarządznia procesem produkcji oprogramowania (np. ustawienie narzędzi
 • organizujących produkcję — typu Jira, ustawienie/koordynacja spotkań — typu daily, planowanie sprintów, retrospektywy itp.)
 • podejmowania decyzji w sprawie podejścia do testowania oprogramowania i akceptacji narzędzi
 • definiowania i zarządzania zakresem prac (roadmapa, priorytety, zakres prac w sprintach itp.)
 • podejmowania decyzji w sprawie wymagań niefunkcjonalnych
 • dostarczania UX/UI design (jesli jest wymagany w projekcie)
 • podejmowania decyzji / odpowiadania na pytania dotyczące logiki biznesowej produktu/funkcjonalności
 • informowania o potrzebnych inżynierskich w projekcie (jakie kompetencje, ile osób, od kiedy itp.)
 • oceny kompetencji inżynierów zaangażowanych w projekt

Code & Pepper oczywiście może wspierać ten proces w różnym zakresie w poszczególnych przypadkach.

Ponadto ze strony Code & Pepper za współpracę z klientem i pomyślną realizację projektu odpowiedzialny/-a jest Project Manager/-ka. To ta osoba reprezentuje nas wobec klienta i odpowiada za rozwiązywanie ewentualnych problemów, które mogą pojawić się na linii z klientem. PM odpowiada również za spotkania 1on1 z członkami zespołu projektowego, w ramach których przekazuje i zbiera regularny feedback oraz sprawdza poziom zadowolenia z realizowanego projektu

PM również jest odpowiedzialny/-a za egzekwowanie w projekcie naszych zasad alokacji

Polskie regulacje

Klient akceptuje godziny pracy akceptowalne w naszej (polskiej) strefie czasowej, a także zasady pracy obowiązujące w Polsce (np. kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy, zasady urlopów, dni chorobowych itp.)

Odpowiednia weryfikacja kompetencji

Klient potrafi ocenić czy nasi inżynierowie/-ki spełniają jego wymagania w zakresie kompetencji twardych i miękkich oraz czy chce ich zaangażować do swojego projektu. Ocena kompetencji przez klienta jest oczywiście niezależna od oceny inżyniera/-ki przez Code & Pepper i tym samym może się różnić od oceny Code & Pepper i nie ma na nią wpływu

Odpowiedni ludzie

Po stronie klienta są osoby z doświadczeniem i kompetencjami do organizacji procesu produkcji oprogramowania. Te osoby mają czas (to nie jest side project), aby się tym zajmować. Posiadają odpowiednią kulturę współpracy, opartą na wzajemnym szacunku

Odpowiednia branża

Preferujemy projekty z branży FinTech, lecz jesteśmy otwarci na inne branże (np. HealthTech), o ile spełniają pozostałe powyższe kryteria. Niezależnie od branży — nie realizujemy projektów nieetycznych